SEO ve SEM K?lavuzlar?

YouTube SEO K?lavuzu

Google’dan sonra en büyük arama motorunun YouTube oldu?unu biliyor muydun? YouTube’un 1 milyardan fazla kullan?c?s? bulunuyor, ki bu rakam tüm internet kullan?c?lar?n?n neredeyse 3’te 1’ine denk geliyor. Bu kullan?c?lar her ay 6 milyar saatten fazla video izliyor. Peki senin videon bunlardan biri mi? E?er cevab?n “hay?r” ise YouTube SEO’ya yat?r?m yapmaya bir an ?nce ba?lamal?s?n?z. E?er YouTube SEO yapm?yorsan, ?ok ?ey ka??r?yorsun demektir.

T?pk? Google gibi YouTube da kullan?c?lara arama sonu?lar?ndaki videolar? g?stermek i?in karma??k bir s?ralama algoritmas? kullan?yor. YouTube kanal s?ralamas?nda üst s?ralarda yer almak i?in Google ve YouTube neredeyse ayn? ko?ullar? istiyor. Kullan?c?lar?n arama al??kanl?klar? kadar on-page e off-page taraf?nda yap?lan ?al??malar da en alakal? web/video sonu?lar? i?in olduk?a ?nemli hale geliyor.

Bu YouTube SEO k?lavuzunda, videolar?n?n kullan?c?lar taraf?ndan izlenmesi ve payla??lmas? i?in Youtube kanal?n? ve videolar?n? nas?l optimize edebilece?ini anlat?yoruz. Hemen YouTube SEO k?lavuzu indir ve optimizasyon ?al??malar?na ba?la. Herhangi bir sorun ya da yorumun olursa ya da YouTube optimizasyon sonu?lar?n? ve ba?ar?n? payla?mak istersen, bize bir mesaj atman yeterli. Ba?ar?lar?n? dinlemekten mutlu oluruz!

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品