Etkinlikler

SEO ve SEM Dünyas?ndan 4. B?lüm: 2020’de YouTube SEO

SemRush

webinar
Online / 22 Nis 2020

YouTube, i?erik üretimi ve pazarlamas? ile ilgilenen herkesin dahil olmas? gereken bir pazarlama kanal?. YouTube ile; mü?terilerinize ve yeni hedef kitlenize nas?l ula?abilece?iniz, kanal?n?z?n trafi?ini ve abone say?s?n? nas?l art?rabilece?iniz konular?na de?indik. YouTube videolar?n i?in gereken basit ipu?lar? ile YouTube SEO hakk?nda keyifli bir sohbet ger?ekle?tirdik.

YouTube videolar?n i?in gereken basit ipu?lar? ile YouTube SEO hakk?nda P?nar ünsal moderat?rlü?ünde ?i?ek ?zgenal ve BuzzMyVideos kurucusu Bengü Atamer ile keyfi bir sohbet ger?ekle?tirdiler.

https://www.semrush.com/webinars/seo-ve-sem-duenyasindan-4-2020-de-youtube-seo-turkish/

Konu?mac?lar

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品