Etkinlikler

Pazarlama Stratejileri: Yerel ??erikler

Contentixx

Konferans
Berlin / 11 Mar 2020

Ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n %58'i her gün yerel bilgiler arat?yor. Yerel aramalar?n artmas?yla yerel olarak hedef kitleye eri?ilebilir olmak i?letmeler i?in giderek daha ?nemli hale geliyor. Peki, bu i?letmeler stratejik i?erik pazarlamas?yla yerel s?ralamalar?n? nas?l geli?tirebilir?

Yerel arama motoru optimizasyonu ipu?lar? ve vaka ?al??malar? hakk?nda bilgi almak i?in Raum 4'te Halide ile tan???n. ?irketlerin yerel aramalar i?in uygun olup olmad?klar?n? nas?l kontrol edebileceklerini ve kendilerini yerelde nas?l daha iyi pazarlayabileceklerini ??renin.

https://www.camixx.de/contentixx/speaker-2020/

Lokale Content Marketing Strategien - Contentixx from Halide Ebcinoglu

Konu?mac?lar

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品